Sura Al-Furqaan Aya 066 (25:066)

  025, 066

إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا
Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.

LEAVE A COMMENT