Sura Adh-Dhaariyat Aya 031 (51:031)

  031, 051

۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ
Ibrahim bertanya: “Apakah urusanmu hai para utusan?”

LEAVE A COMMENT