Sura Al-Mursalaat Aya 011 (77:011)

  011, 077

وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتْ
dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu (mereka).

LEAVE A COMMENT