Sura Al-Ghaashiya Aya 004 (88:004)

  004, 088

تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً
memasuki api yang sangat panas (neraka),

LEAVE A COMMENT