Tag : Al Shamad (Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu)